MATRÍCULA DE L'ALUMNAT NOU AL CENTRE

 

La matrícula s’ha de realitzar de manera presencial al centre amb cita prèvia:  

 • Termini: 
  • ESO: del 25 de juny al 2 de juliol 
  • BATXILLERAT:  
   • Alumnes que titulen al juny: 13 a 15 de juliol  
   • Alumnes que titulen al setembre: 9 i 10 de setembre

 

INSTRUCCIONS MATRÍCULA 1R D'ESO:

1. Cal demanar cita prèvia a través d'aquest formulari 

ATENCIÓ: No s’atendrà a ningú sense cita prèvia.

 

2. El dia de la matrícula, aportar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a i dels seus pares/mares/tutors.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a.
  • En cas d’alumnat estranger s’ha d’aportar fotocòpia del NIE o del passaport.
  • Rebut del pagament de la quota de material escolar (30€ + 50€ ampliació garantia Chromebooks). *Les famílies nombroses tenen dret a pagar el 50% de la quota de material escolar (15€ + 50€ ampliació garantia Chromebooks). 

En el concepte s’ha de posar el nom i llinatges de l’alumne/a.

IBAN: ES53 2038 3462 1960 0003 1283

 

3. Aportar complimentada i signada la documentació necessària per formalitzar la matrícula: