La matrícula s’ha de realitzar de manera presencial al centre amb cita prèvia.

Termini:

 • ESO: del 26 de juny al 30 de juny amb cita prèvia.
 • Batxillerat: demanar cita directament a secretaria (alumnat nouvingut).

INSTRUCCIONS MATRÍCULA 2023/24

 •  S’han d’emplenar i signar tots els documents que composen la matrícula per un o els dos pares/tutors legals segons el document (en els fulls que demani la signatura dels dos i només consti la signatura d’un d’ells , s’haurà d’emplenar la declaració jurada del progenitor que hagi signat).
 • L’alumnat que sol·liciti transport escolar només pot marcar una aturada i, en el cas que es demani una aturada de la línia de l’Ajuntament, s’ha d’estar empadronat a Cala Millor (Son Servera), quedant supeditada la plaça a la confirmació per part de l’Ajuntament una vegada hagin comprovat l’empadronament.
 • Aquests documents s’han de lliurar a la secretaria del nostre centre juntament amb el rebut de pagament de la quota de material escolar. L’alumnat que pertany a una família nombrosa té dret a pagar el 50% de la quota de material escolar.
 • Rebut del pagament de la quota de material escolar (podeu trobar les quantitats dins aquesta mateixa pàgina). 
  • Per fer el pagament de la matrícula, s’ha de fer un ingrés presencial a l’oficina bancària o una transferència al següent compte bancari:

   IBAN: ES98 2100 7428 4513 0017 9480 (Caixabank)
   Concepte: nom i llinatges de l’alumne/a

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 

Alumnat nouvingut ESO

Matrícula sense reutilització de llibres

 • Material escolar – 30€
 • Llicència chromebook – 41,14€
 • Dictapp – 9,15€
 • Filtratge web – 13,64€

Total: 93,93€

Família nombrosa – material escolar 15€ + llicència chromebook 41,14€ + dictapp 9,15€ + filtratge web 13,50€ = 78,93

Alumnat nouvingut ESO

Matrícula amb reutilització de llibres

 • Material escolar – 30€
 • Llicència chromebook – 20€
 • Dictapp – 4€
 • Filtratge web – 0€

Total: 54€

Família nombrosa – material escolar 15€ + llicència chromebook 20€ + dictapp 4€ + filtratge web 0€ = 39

Alumnat nouvingut Batxillerat

Matrícula

 • Material escolar – 30€

Total: 30€

Família nombrosa – material escolar 15€ = 15€