PRE-MATRÍCULA DE L’ALUMNAT DEL CENTRE ESO I BATXILLERAT 2021/22

L’alumnat del centre s’haurà de pre-matricular de forma telemàtica:  

 • La pre-matrícula es realitzarà a través del compte de GESTIB de les famílies una vegada rebut el correu electrònic.
  *
  IMPORTANT: Reviseu el correu electrònic que consta en el Gestib. Podeu canviar-ho des del mateix aplicatiu.
 • Termini: de 30 de juny a 10 de setembre 

*ATENCIÓ:  Una vegada enviada la pre-matrícula al Gestib les famílies no han de fer res més. 

La matrícula oficial la realitzarà el centre de manera automàtica dins els terminis establerts per la Conselleria:

 

INSTRUCCIONS:

 1. Accedir al Gestib amb l’usuari i contrasenya. 
 2. Seleccionar l’opció de menú Matrícula en línia situat a la part esquerra de la pantalla.
 3. Adjuntar la següent documentació:
  • Rebut de pagament de la quota de material escolar.
  • Alumnat que ha de cursar 2n ESO i alumnat que repeteix 1r d’ESO: 30€ (material escolar) + 13,53€ (programari Blocksi). Famílies nombroses: 15€+13,53€.
  • Alumnat que ha de cursar 3r ESO: 30€ (material escolar) + 25€ (ampliació garantia Chromebook). Famílies nombroses: 15€ + 25€.
  • Alumnat que ha de cursar 4t ESO o Batxillerat: 30€ (material escolar). Famílies nombroses 15€.

El pagament s’ha de fer mitjançant una transferència bancària a l’IBAN: ES53 2038 3462 1960 0003 1283 (Bankia) posant com a concepte el nom i llinatges de l’alumne/a.

Si l’alumne/a finalment decidís renunciar a la seva plaça al nostre centre i es donàs de baixa abans de dia 15 d’octubre, tornarem íntegrament els doblers de la quota de material.

 • Es renova automàticament la sol·licitud de transport escolar amb la mateixa aturada del curs 2020-2021. En cas de voler canviar l’aturada, s’ha de demanar a la secretaria del centre.

 

 • IMPORTANT: En el cas que la situació familiar de l’alumne/a hagi canviat des de l’any passat o bé volguessiu modificar els permisos que vareu donar al centre, vos demanam d’actualitzar personalment les vostres dades a secretaria.