PRE-MATRÍCULA DE L’ALUMNAT DEL CENTRE ESO I BATXILLERAT 2022/23

L’alumnat del centre s’haurà de pre-matricular de forma telemàtica:  

 • La pre-matrícula es realitzarà a través del compte de GESTIB de les famílies una vegada rebut el correu electrònic.
  *
  IMPORTANT: Reviseu el correu electrònic que consta en el Gestib. Podeu canviar-ho des del mateix aplicatiu.
 • Termini: de 27 de juny a 1 de juliol

*ATENCIÓ:  Una vegada enviada la pre-matrícula al Gestib les famílies no han de fer res més. 

La matrícula oficial la realitzarà el centre de manera automàtica dins els terminis establerts per la Conselleria:

 

INSTRUCCIONS:

 1. Accedir al Gestib amb l’usuari i contrasenya. 
 2. Seleccionar l’opció de menú Matrícula en línia situat a la part esquerra de la pantalla.
 3. Adjuntar la següent documentació:
  • Rebut de pagament de la quota de material escolar.
   • Alumnat que ha de cursar 2n ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO, batxillerat o repeteix 1r d’ESO: quota material escolar 30€
    • *Les famílies nombroses tnen dret a pagar el 50% de la quota de material escolar (15€).

     Gràcies a la participació del centre en el programa de reutilització de llibres de la Conselleria d’Educació, el blocksi i la llicència Google queden coberts per a totes les famílies.

     Per fer el pagament de la matrícula, s’ha de fer un ingrés presencial a l’oficina bancària o una transferència al següent compte bancari:

     IBAN: ES98 2100 7428 4513 0017 9480 (Caixabank)
     Concepte: nom i llinatges de l’alumne/a

 

 • Aclariments:
  • Si l’alumne/a finalment decidís renunciar a la seva plaça al nostre centre i es donàs de baixa abans de dia 15 d’octubre, tornarem íntegrament els doblers de la quota de material.
  • Es renova automàticament la sol·licitud de transport escolar amb la mateixa aturada del curs 2021/22. En cas de voler canviar l’aturada, s’ha de demanar a la secretaria del centre.

 

 • IMPORTANT: En el cas que la situació familiar de l’alumne/a hagi canviat des de l’any passat o bé volguessiu modificar els permisos que vareu donar al centre, vos demanam d’actualitzar personalment les vostres dades a secretaria.