L’alumnat del centre s’haurà de pre-matricular de forma telemàtica.

La pre-matrícula es realitzarà a través del compte de GestIB de les famílies una vegada rebut el correu electrònic. *IMPORTANT: reviseu el correu electrònic que consta en el GestIB. Podeu canviar-lo des del mateix aplicatiu.

 • Termini: 30 de juny a 20 de juliol.
*ATENCIÓ: Les famílies no heu de fer res més una vegada enviada la pre-matrícula pel GestIB de les dades anteriors.

La matrícula oficial la realitzarà el centre de manera automàtica dins els terminis establerts per Conselleria.

Matrícula en línia usuari   –  CLIC AQUÍ PER INSTRUCCIONS

INSTRUCCIONS:

 1. Accedir al Gestib amb l’usuari i contrasenya. 
 2. Seleccionar l’opció de menú Matrícula en línia situat a la part esquerra de la pantalla.
 3. Adjuntar la següent documentació:
  • Rebut de pagament de la quota de material escolar i aplicacions digitals (podeu trobar les quantitats dins més endavant).
  • En el concepte s’ha de posar el nom i llinatges de l’alumne/a.
   • IBAN: ES98 2100 7428 4513 0017 9480
  • Es renova automàticament la sol·licitud de transport escolar amb la mateixa aturada del curs 2022-2023. En cas de voler canviar l’aturada s’ha de demanar personalment a la secretaria del centre.

4. Aportació voluntària per a l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes). Trobareu més informació al final de la pàgina.

  •  

Alumnat centre ESO 

Matrícula amb reutilització de llibres

 • Material escolar – 30€
 • Filtratge web – 0€
 • Programari digital – 0€

Total: 30€*

*Família nombrosa – material escolar 15€ + filtratge web 0€ = 15

Matrícula sense reutilització de llibres

 • Material escolar – 30€
 • Filtratge web – 13,64€
 • Programari digital – 0€

Total: 43,64€*

 *Família nombrosa – material escolar 15€ + filtratge web 13,64€ = 28,64

*Per participar en el programa de reutilització de llibres només s’ha de pagar la quantitat establerta amb els descomptes aplicats.

Alumnat centre Batxillerat

Matrícula

 • Material escolar – 30€
 • Programari digital – 0€

Total: 30€*

*Família nombrosa – material escolar 15€ = 15

AFA – Associació de Famílies d’Alumnes

 • Quota voluntària alumne/a: 10 €
 • Quota voluntària família: 15€

 S’ha de fer un ingrés al següent compte corrent de l’AFA:

  IBAN: ES43 2100 2429 1602 0013 9113

  Concepte: Nom i llinatge de l’alumna/e/es.