Instruccions matrícula alumnat nouvingut curs 2022-23

             

INSTRUCCIONS MATRÍCULA CURS 2022-23 – ALUMNAT DE NOVA INCORPORACIÓ

La matrícula s’ha de realitzar de manera presencial al centre amb cita prèvia:  

 • Termini: 
  • ESO: del 27 de juny al 1 de juliol 
  • BATXILLERAT:  
   • La cita s’ha de demanar directament a secretaria en el cas de l’alumnat nouvingut de batxillerat.

 

INSTRUCCIONS MATRÍCULA 1R D’ESO per al curs escolar 2022/23:

S’han d’emplenar i signar tots els documents que composen la matrícula per un o els dos pares/tutors legals segons el document (en els fulls que demani la signatura dels dos i només consti la signatura d’un d’ells , s’haurà d’emplenar la declaració jurada del progenitor que hagi signat).

L’alumnat que sol·liciti transport escolar només pot marcar una aturada i, en el cas que es demani una aturada de la línia de l’Ajuntament, s’ha d’estar empadronat a Cala Millor (Son Servera), quedant supeditada la plaça a la confirmació per part de l’Ajuntament una vegada hagin comprovat l’empadronament.

Aquests documents s’han de lliurar a la secretaria del nostre centre juntament amb el rebut de pagament de la quota de material escolar. L’alumnat que pertany a una família nombrosa té dret a pagar el 50% de la quota de material escolar.

En el cas de pares separats / divorciats s’ha d’adjuntar la sentència judicial de separació o divorci.

 

A continuació teniu les passes resumides:

1. Cal demanar cita prèvia a través d’aquest formulari 

ATENCIÓ: No s’atendrà a ningú sense cita prèvia.

 

2. El dia de la matrícula, aportar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a i dels seus pares/mares/tutors legals.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a.
  • En cas d’alumnat estranger s’ha d’aportar fotocòpia del NIE o del passaport.
  • En cas de pares separats/divorciats s’ha d’aportar la sentència judicial de separació o divorci.
  • Rebut del pagament de la quota de material escolar (30€).
   • *Les famílies nombroses tenen dret a pagar el 50% de la quota de material escolar (15€). 

 

Per fer el pagament de la matrícula, s’ha de fer un ingrés presencial a l’oficina bancària o una transferència al següent compte bancari:

IBAN: ES98 2100 7428 4513 0017 9480 (Caixabank)

Concepte: nom i llinatges de l’alumne/a

 

3. Aportar complimentada i signada la documentació necessària per formalitzar la matrícula:

 

 • Aquesta documentació es podrà:
  • Descarregar i imprimir des de la web del centre.
  • Recollir en paper a la consergeria del centre a partir de dia 1 de juny.

 

 • Aclariments:
  • Si l’alumne/a finalment decidís renunciar a la seva plaça al nostre centre i es donàs de beixa abans del 15 d’octubre, tornarem íntegrament els doblers de la quota de material.
  • Anirem substituint el correu ordinari i telèfon per correu electrònic i missatgeria instantània (GestIB). Per tant, revisau amb cura l’adreça electrònica que ens proporcionau.