PRE-MATRÍCULA DE L’ALUMNAT DEL CENTRE ESO I BATXILLERAT 

 

Els alumnes del centre s’hauran de pre-matricular de forma telemàtica:  

 • La pre-matrícula es realitzarà a través del compte de GESTIB de les famílies una vegada rebut el correu electrònic. * IMPORTANT: Reviseu el correu electrònic que consta al Gestib. Podeu canviar-lo des del mateix aplicatiu.
 • Termini: 
 • ESO: de 30 de juny a 13 de juliol 
 • BATXILLERAT: de 10 a 23 de juliol  

 

*ATENCIÓ: Les famílies no heu de fer res més una vegada enviada la pre-matrícula pel Gestib en les dates anteriors.

La matrícula oficial la realitzarà el centre de manera automàtica dins els terminis establerts per conselleria:

 

ESO: de 14 a 24 de juliol

BATXILLERAT: de 24 a 29 de juliol

 

INSTRUCCIONS:

 1. Accedir al Gestib amb l’usuari i contrasenya. 
 2. Seleccionar l’opció de menú Matrícula en línia situat a la part esquerra de la pantalla.
 3. Adjuntar la següent documentació:
 • Rebut de pagament de la quota de material escolar (15€). El pagament s’ha de fer mitjançant una transferència bancària a l’IBAN: ES53 2038 3462 1960 0003 1283 (Bankia) posant com a concepte el nom i llinatges de l’alumne/a.

L’alumnat que pertany a una família nombrosa abonarà el 50% de la quota. 

Si l’alumne/a finalment decidís renunciar a la seva plaça al nostre centre i es donàs de baixa abans de dia 15 d’octubre, tornarem íntegrament els doblers de la quota de material.

 • El document de sol·licitud de transport escolar que us podeu descarregar de la pàgina web del centre (Centre – Secretaria – Matrícula). L’alumnat que sol·liciti transport escolar només pot marcar una aturada i, en el cas que es demani una aturada de la línia de l’Ajuntament, s’ha d’estar empadronat a Cala Millor (Son Servera), quedant supeditada  la plaça a la confirmació per part de l’Ajuntament una vegada s’hagi comprovat l’empadronament.

 

 • IMPORTANT: En el cas que la situació familiar de l’alumne/a hagi canviat des de l’any passat o bé volguessiu modificar els permisos que vareu donar al centre, vos demanam d’actualitzar personalment les vostres dades a secretaria.

IMPORTANT !!

 • ADJUNTAU EL REBUT/QUOTA MATERIAL ESCOLAR
 • ADJUNTAU DOCUMENT TRANSPORT ESCOLAR
 • NO HEU DE SELECCIONAR CAP ASSIGNATURA