Tot seguit teniu la feina, que al llarg del curs, l’alumnat que du matèries suspeses (pendents) de cursos anteriors haurà de fer per recuperar aquestes matèries.

*La feina per recuperar les pendents al setembre la teniu a la carpeta: “Feina d’estiu, matèries pendents” dins la fulla “SETEMBRE I FEINES D’ESTIU”.