Maria Miquela Garau

Cap de departament, Orientadora mgaraul@iespuigdesafont.cat

Rafel Ramis

Orientador rramisc@iespuigdesafont.cat

Eva Maria Tomàs

Cap d'estudis etomass@iespuigdesafont.cat

Maria Arenas

PQPI marenasz@iespuigdesafont.cat

Maria Teresa Maria

PT mmariaf@iespuigdesafont.cat

Beatriz Florit

PT bfloritc@iespuigdesafont.cat

Jaume Soler

PT jsolerm@iespuigdesafont.cat

Virginia Michelini

PT vmichelinid@iespuigdesafont.cat

Maria del Mar Flaquer

PT mflaquerl@iespuigdesafont.cat

Sandra Fernández

PT sfernandezr@iespuigdesafont.cat

Sergi Moll

PT smollb@iespuigdesafont.cat

Joan Crespí

PT jcrespif@iespuigdesafont.cat

Maria Virginia Repiso

PT mrepisos@iespuigdesafont.cat

Joan Jesús Camargo

PT jcamargoa@iespuigdesafont.cat

Joana Maria Flaquer

PT jflaquers@iespuigdesafont.cat

Antoni Nicolau

PT anicolauv@iespuigdesafont.cat

Dolors Aguiló

PT daguilov@iespuigdesafont.cat

Marta Muñoz

PT mmuñozl@iespuigdesafont.cat

PROGRAMA ORIENTA

Vols saber quines són les teves opcions després d'acabar l'ESO, el batxillerat o alternatives abans d'acabar? Empra el Programa ORIENTA per saber què pot venir després. Ús exclusiu per a l'alumnat de l'IES Puig de sa Font.