Departament de Matemàtiques

Cap de departament

Mònica Flaquer

Professorat

Antònia Galmés Matas

Jesús Manuel Crespí

Marina Margalida Maimó

Marc Naharro

Joana Mª Cabrer

Antonio José Morales

Antonia Galmés Melis