Departament de llengua castellana i literatura

Cap de departament

Maria Antònia Febrer

Professorat

Margarita Luz Vega

Francisca Perelló

Joan Cabalgante

Ana Isabel Rosselló

Maria Àngela Simarro

Elisa Traubinger