Departament de Física i Química

Cap de departament

Trinitat Suau

Professorat

Josep Mª Anglada

Víctor Barrado

Maria Victòria Riera

Joan Rigo