Carme López

Cap de departament clopezm@iespuigdesafont.cat

C. Victòria Miquel

Cap d'estudis cmiquelp@iespuigdesafont.cat

Beatriz Corzán

bcorzanm@iespuigdesafont.cat

Joana Mas

jmasb@iespuigdesafont.cat

David Alique

daliqueb@iespuigdesafont.cat