Departament d’Educació Plàstica i Visual

Cap de departament

Miquel Garau

Professorat

Cristina Ginard

Violeta Ontavilla