Departament d’Educació Plàstica i Visual

Cap de departament

Miquel Garau

Professorat

Violeta Ontavilla

Elena Albiñana