Departament de Biologia i Geologia

Cap de departament

Gaspar Fuster

Professorat

Mª Manuela Triguero

Joana Maria Barceló

Petra Mª Miquel

Francesc Anglada